หน้าหลัก 5 บทความ 5 ขายส่งเพอร์ไลท์

ขายส่งเพอร์ไลท์

18 พ.ค., 2023 | บทความ

จัดเป็นพวกสารอนินทรีย์ เมื่อผสมลงในดินจะมีความคงทนและไม่ผุสลายจากจุลินทรีย์ นอกจากนี้เพอร์ไลต์ช่วยดูดซึมสะสมพวกยาฆ่าแมลงยากำจัดวัชพืช และปุ๋ยเคมีต่างๆ ที่เกษตรกรเติมลงไปในดินไว้ไม่ให้ซึมหายออกไปจากดินเร็วเกินไป และยังเป็นตัวช่วยลดความเข้มข้นของปุ๋ย และยาฆ่าแมลงที่เติมลงไปในดิน

ขายส่งเพอร์ไลท์ วัสดุปลูกทางเลือกช่วยปรับปรุงคุณภาพดิน

เป็นหินภูเขาไฟที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เกิดขึ้นจากลาวาที่มีการเย็นตัวอย่างรวดเร็ว (Volcanic glass) และกลายเป็นหินออบซิเดียน (Obsidian) ซึ่งเมื่อน้ำทำปฏิกิริยากับหินออบซิเดียนเป็นระยะเวลานาน จะทำให้เกิดเพอร์ไลต์ขึ้น ตามธรรมชาติแล้ว เพอร์ไลต์จะมีสีดำหรือสีเทาและมีรูปร่างที่ไม่แน่นอน

เพอร์ไลต์เป็นแร่ธาตุชนิดหนึ่งซึ่งไม่ใช่พลังงานที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ มักพบในเหมืองแร่ ซึ่งส่วนมากจะพบในประเทศกรีซ สหรัฐอเมริกา ตุรกี และญี่ปุ่น เนื่องจากเพอร์ไลต์เป็นแร่ธาตุที่มีราคาถูกจึงมักใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น ปูนปลาสเตอร์ การก่ออิฐ การทำฝ้าเพดาน หรือการทำกระเบื้อง นอกจากนั้นคุณสมบัติของเพอร์ไลต์ยังเหมาะแก่การนำไปใช้ในการปลูกพืชอีกด้วย แต่ก่อนที่จะนำมาใช้เป็นวัสดุปลูกพืชนั้น เพอร์ไลต์จะต้องมีกระบวนการในการแปรสภาพให้มีน้ำหนักเบา และเป็นสีขาว เพื่อนำมาใช้ในการปลูกพืช

ขายส่งเพอร์ไลท์

ประโยชน์ ในการเป็นวัสดุปลูก


เพอร์ไลต์ ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคนที่ปลูกพืชและปลูกพืชแบบไฮโดรโพนิกส์ วัสดุปลูก สาเหตุที่เพอร์ไลต์มีคุณสมบัติในการเหมาะที่จะเป็นวัสดุปลูก มีดังนี้

  1. เพอร์ไลต์มีรูปร่างที่แน่นอนและคงสภาพอยู่ได้ ไม่เสื่อมสภาพง่ายเมื่อใช้เป็นวัสดุปลูก
  2. มีค่าความเป็นกรด-เบส (pH) ที่เป็นกลาง
  3. ไม่มีสารเคมีที่เป็นพิษต่อพืชและเป็นแร่ธาตุที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
  4. มีคุณสมบัติที่เป็นรูพรุน ทำให้มีอากาศสามารถเข้าไปได้และรากสามารถหายใจได้
  5. มีคุณสมบัติที่สามารถดูดซับน้ำได้

วิธีการใช้ในการปลูกพืช

  1. ใช้ดินผสมกับเพอร์ไลต์ หรือพีตมอสในสัดส่วนที่เท่ากัน จะทำให้ดินโปร่ง ระบายน้ำได้ดีและมีอากาศถ่ายเทในดิน
  2. เพอร์ไลต์สามารถใช้ในการโรยหน้าดินได้ ช่วยในการระบายของน้ำ
  3. หากต้องการปักชำพืชหรือให้พืชรากเดิน โดยปกติแล้วเราสามารถแช่น้ำได้ แต่หากใช้เพอร์ไลต์ในการปักชำและใส่ไว้ในถุงโปร่งจะยิ่งทำให้รากมีการเจริญเติบโตไวยิ่งขึ้น

โทร.   061-565-9542
Email : black_hua_juk@hotmail.com  ตลอด24ชม.7วัน
Line ID : @jfarmshop (อย่าลืมเติม @)