ใบก้ามปูหมัก

ใบก้ามปูหมัก

มีสารอาหารอะไรบ้าง ใบก้ามปู จาก ต้นก้ามปู หรือต้นจามจุรีนั้น อุดมไปด้วยธาตุไนโตรเจน ( เนื่องจากเป็นพืชตระกูลถั่ว ) จึงเป็นที่นิยมในการ นำมาทำเป็นปุ๋ยหมัก หรือเป็นส่วนผสมในดินปลูกต้นไม้ แต่ ใบก้ามปู ที่ยังสดอยู่นั้น ยังไม่เหมาะกับการนำมาใช้ในการเพาะปลูก...