วิธีปลูกโต้วเหมี่ยว

วิธีปลูกโต้วเหมี่ยว

การปลูกโต้วเหมี่ยว สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ เมล็ดพันธุ์โต้วเหมี่ยว ซึ่งเวลาปลูกเเล้ว มันจะไม่เน่า โดยเรา 1. นำเมล็ด เเช่น้ำ 8-10 ชม. หลังจากนั้น บ่มในกระสอบอีก 12-15 ชม. จนรากเริ่มงอกตามภาพ 2. หลังจากนั้นให้เตรียมดิน โดยใช้ดิน 4 ส่วน ต่อ มูลไส้เดือน 1 ส่วน ผสมให้เข้ากัน...