เมล็ดไมโครกรีน

เมล็ดไมโครกรีน

แม้ไมโครกรีนกับต้นอ่อนจะมีลักษณะที่คล้ายกัน แต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันก็คือไมโครกรีนเป็นต้นอ่อนที่มีระยะการเจริญเติบโตต่อมาอีกระยะหนึ่งหลังจากรากเพิ่งงอกออกมาจากเมล็ดและมีใบจริงประมาณ 2 – 3 ใบ ใช้ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวประมาณ 1 – 2 อาทิตย์ มีความสูงประมาณ 2 – 3 นิ้ว...
เมล็ดสลัด

เมล็ดสลัด

เมล็ดผักสลัด ชนิดเคลือบ เป็นเมล็ดพันธุ์ผักสลัดที่ผู้ผลิตตัดเลือกสายพันธุ์ และผ่านกระบวนการกระตุ้นการงอกมาแล้ว มาเคลือบด้วยดินเหนียว เพื่อเพิ่มอัตราการงอก สามารถปลูกได้ในประเทศไทยทนสภาพอากาศร้อน และเติบโตได้ดี ศัตรูพืชน้อย เหมาะมากสำหรับนักปลูกผักสลัดมือใหม่ เมล็ดสลัด...