เมล็ดไมโครกรีน

เมล็ดไมโครกรีน

แม้ไมโครกรีนกับต้นอ่อนจะมีลักษณะที่คล้ายกัน แต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันก็คือไมโครกรีนเป็นต้นอ่อนที่มีระยะการเจริญเติบโตต่อมาอีกระยะหนึ่งหลังจากรากเพิ่งงอกออกมาจากเมล็ดและมีใบจริงประมาณ 2 – 3 ใบ ใช้ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวประมาณ 1 – 2 อาทิตย์ มีความสูงประมาณ 2 – 3 นิ้ว...
เมล็ดพันธุ์พืช

เมล็ดพันธุ์พืช

เมล็ดพันธุ์พืช (Seed) คือ เมล็ดพืชที่มีชีวิตซึ่งเมื่อนำไปปลูก หรือนำไปขยายพันธุ์แล้วจะได้ต้นที่เจริญงอกงามตรงตามพันธุกรรมของพืชนั้น เมล็ดนับว่าเป็นส่วนขยายพันธุ์ของพืชที่สำคัญที่สุุด เมื่อเปรียบเทียบกับส่วนอื่นของพืช...