พีทมอส

พีทมอส

เป็นอินทรียวัตถุจากธรรมชาติ คือซากพืชที่ทับถมกันมานานเป็นเวลานานนับพันปี เป็นวัสดุที่ดีที่สุดสำหรับการเพาะเมล็ด และต้นกล้า สะอาด ปราศจากเชื้อโรคและแมลง เป็นวัสดุที่ต่อต้านเชื้อราที่จะหยุดการเจริญเติบโตของเมล็ด...