จุลินทรีย์ คือ อะไร

จุลินทรีย์ คือ อะไร

จุลินทรีย์คือ สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เป็นส่วนหนึ่งของโลกและสภาพแวดล้อมรอบตัวเราที่สำคัญอย่างมาก จุลินทรีย์มีความหลากหลายและมีองค์ประกอบที่หลากหลาย ภายในหมู่จุลินทรีย์มีเชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส และอื่นๆ...