ปุ๋ยab คือ

ปุ๋ยab คือ

ปุ๋ยab คือ หรือ ปุ๋ย Stock A แล้วก็ ปุ๋ย Stock B นั้น เป็นปุ๋ยที่ไว้ใช้สำหรับปลูกพืช #ไฮโดรโปนิกส์ หรือ พืชไม่มีดิน จัดเป็นปุ๋ยเคมีประเภทหนึ่ง ใช้เป็นธาตุอาหารสำหรับพืชตอบแทนแหล่งของกินหลักที่มาจากดินโดยต้นเหตุที่ต้องแยกปุ๋ยออกเป็น Stock A แล้วก็ Stock B...