หน้าหลัก 5 สินค้า 5 ใบก้ามปูหมัก ใบก้ามปูล้วน

ใบก้ามปูหมัก ใบก้ามปูล้วน

฿200.00

ใบก้ามปู หมักล้วนๆ หมักด้วยกระบวนการธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมีเร่งกระบวนการย่อยสลาย ไม่ก่อให้เกิดสารตกค้าง ไม่บดหรือสับก่อนการหมัก เพื่อให้ดินมีความหยาบพอเหมาะ ใช้งานได้นาน และไม่เหล็วเมื่อเปียกน้ำ ต้นก้ามปูเป็นพืชตระกูลถั่ว ใบจึงเต็มไปด้วยไนโตรเจนสูงร้อยละ 3.25 เป็นประโยขน์ต่อการเจริญเตืบโตของพืชอย่างมาก

ใบก้ามปูหมัก ใบก้ามปูล้วน

ใบก้ามปูหมัก ใบล้วนๆ มี2เเบบ บดละเอียด กับ บดหยาบ เราหมักธรรมชาติเป็นเวลานานจนใบหมักสมบูรณ์ ดำ สวย มีแร่ธาตุอาหารต่างๆที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ทั้งธาตุหลักและธาตุรอง จึงเป็นที่นิยมในการนำมาทำเป็นปุ๋ยหมัก หรือเป็รส่วนผสมในดินปลูกต้นไม้ แต่ใบก้ามปูที่ยัสดอยู่ ไม่เหมาะกับการใช้ปลูกต้นไม้  จึงจำเป็นต้องนำมาหมักก่อน  วัสดุปลูก ให้กลายมาเป็นใบก้ามปูหมัก

ใบก้ามปูหมัก

อัดแน่นด้วยแร่ธาตุและสารอาหารที่จำเป็นต่อการเติบโตของพืช

  • ปรับปรุงคุณภาพดินให้ร่วนซุย
  • ระบายน้ำ อากาศดีเยี่ยม
  • มีไนโตรเจนสูง มีทั้งธาตุอาหารหลักและธาตุรอง
  • นิยมนำมาใช้กับพืชตระกูลบอนสี ไม้ด่าง ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ยืนต้น

 

https://www.facebook.com/185157998185915

https://page.line.me/jfarmshop?openQrModal=true