หน้าหลัก 5 สินค้า 5 ปุ๋ยมัลติเทค สูตร16-16-16

ปุ๋ยมัลติเทค สูตร16-16-16

฿2,000.00

ปุ๋ยละลายช้า มัลติเทค สูตร 16-16-16 ละลายช้า 6 เดือน ไม้ดอก ไม้ประดับ

ราคาส่งกระสอบละ 2,000 บาท

10กระสอบขึ้นไป 1,800 บาท