หน้าหลัก 5 สินค้า 5 ถั่วเขียวผิวดำ ถั่วแขก ถั่วมันคัดพิเศษ

ถั่วเขียวผิวดำ ถั่วแขก ถั่วมันคัดพิเศษ

ถั่วเขียวผิวดำ ถั่วเเขก ถั่วมันเพาะถั่วงอก (Black gram or Black Matpe) 黑皮绿豆 เมล็ดสวย ความสะอาด99% (Product Purity : 99 Free of Stone, Glass and Metal.) เหมาะสำหรับเอาไปเพาะถั่วงอก

฿65.00

ถั่วเขียวผิวดำ คุณภาพเมล็ดพันธุ์

เมล็ดแข็งหรือถั่วหินเป็นปัญหาสำคัญประการหนึ่งในอุตสาหกรรมเพาะถั่วงอก และแปรรูปถั่วเขียว แต่ยังไม่มีรายงานปริมาณเมล็ดแข็งในพื้นที่เพาะปลูกถั่วเขียวของประเทศไทย งานวิจัยในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปริมาณเมล็ดแข็ง คุณภาพเมล็ดพันธุ์ และองค์ประกอบทางเคมีของถั่วเขียวผิวมันและ จากแปลงเกษตรกรทั้งในฤดูแล้งและฤดูปลายฝนในพื้นที่ปลูกถั่วเขียวที่สำคัญของประเทศไทย

สำหรับข้อดีของถั่วเขียวนั้นมีมากมาย

ทั้งในแง่ของการเป็นพืชไร่ที่นิยมเป็นพืชทนแล้ง ใช้น้ำน้อยตลอดฤดู ทำให้เป็นพืชไร่ทดแทนที่สามารถปลูกได้ในช่วงหน้าเเล้งของแต่ละปี โดยเราจะนำมาใช้ทั้งการบริโภค และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ หลายรูปแบบ ได้แก่ ถั่วงอก วุ้นเส้น ขนมหวาน แป้งถั่วเขียว สบู่และครีมทาผิว เป็นต้น ทำให้เป็นพืชที่มีความสำคัญ ในด้านเศรษฐกิจและสังคมไทย ซึ่งช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้ในทุกๆ ปี

 

เมล็ดพันธุ์

ขั้นตอนการปลูกถั่วเขียว

1. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการปลูกถั่วเขียว สำหรับปลูฏถั่วเขียวในหน้าแรง

2. การเลือกดินสำหรับปลูกถั่วเขียว ให้เหมาะสมกับการปลูก เพื่อให้สะดวกต่อการทดน้ำและระบายน้ำ

3. รูปแบบการปลูกถั่วเขียว

  • การปลูกแบบหว่าน
  • การปลูกแบบแถว 
  • การใช้เครื่องปลูก 

4. การใส่ปุ๋ยและการดูแล เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ และมีผลการเจริญพัฒนาเติบโตอย่างสมบูรณ์

5. การให้น้ำถั่วเขียว ต้นถั่วเขียวควรจะได้รับน้ำเพียงพอ มิฉะนั้นผลผลิตอาจตกต่ำได้

เป็นถั่วเขียวที่มีลักษณะเมล็ดคล้ายกับถั่วเขียวธรรมดา แต่ต่างจากถั่วเขียวธรรมดาคือ ลำต้นมีทรงพุ่มใหญ่ เมล็ดพันธุ์  และแตกกิ่งก้านมากกว่า บางพันธุ์อาจมีลักษณะยอดเลื้อยพันกัน ใบหนา ลำต้นมีขนปกคลุม ลักษณะก้านใบ และฝักหนากว่า ดอกออกสีเขียวอมเหลือง ฝักป้อมสั้นกว่า เมล็ดมีสีดำมีขนาดปานกลาง อายุเก็บเกี่ยวในช่วง 80-90 วัน

ถั่วเเขก ขายปลีกโลละ 65 บาท
ขายส่งเป็นกระสอบ บรรจุ 30 กิโลๆละ 60 บาทหรือ ซื้อ 1-10 ตัน เรามีสินค้าในสตอกจำนวนมาก ติดต่อได้ครับ บริการจัดส่งทั่วไทยเเละ ประเทศลาว กัมพูชา

https://www.facebook.com/185157998185915

https://page.line.me/jfarmshop?openQrModal=true