หน้าหลัก 5 บทความ 5 เวอร์มิคูไลท์

เวอร์มิคูไลท์

17 พ.ค., 2023 | บทความ

เป็นแร่ในกลุ่ม alumino-silicate ชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นแผ่นบาง ๆ คล้ายเกล็ดปลาซ้อนกันหลาย ๆ ชั้น ยังไม่เหมาะที่จะใช้เป็นวัสดุปลูก จะต้องนำมาเผาที่อุณหภูมิ 760 องศาC เพื่อให้แผ่น alumino-silicate ที่ซ้อนทับกันปริขยายออก เรียกกระบวนการนี้ว่า exfoliation แร่ที่ผ่านกระบวนการนี้แล้วมีความหนาแน่นรวมลดลงเหลือประมาณ 95 – 145 kg/m3ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นมาเมื่อได้รับความร้อน มีอยู่มากในรัฐมอนทานาและนอร์ทแคโรไลนา เมื่อขยายตัวจะมีน้ำหนักเบามาก

เวอร์มิคูไลท์ แร่ที่คนนิยนมาผสมดินปลูก

เบา โปร่ง อมน้ำ ทำให้ยืดเวลาการให้น้ำออกไปได้นานขึ้น ยังแลกเปลี่ยนประจุกับดินได้ดี สิ่งนี้ทำให้ช่วยให้ดูดซึมสารอาหารได้มากและที่สำคัญค่อยๆปล่อยสารอาหารเหล่านั้นออกมาให้พืชผ่านขึ้นไปทางรากอย่างช้าๆและเหมาะสม อัตราการผสมและวัสดุปลูกที่ จะไปผสมด้วยนั้น ขึ้นอยู่กับชนิดพืชที่จะปลูก

ความแตกต่างในการกักเก็บน้ำ และการกระตุ้นการไหลเวียนของอากาศ จะเป็นตัวกำหนดว่าพืชชนิดใดจะเติบโตได้ดีเมื่อใช้ผสมกับดิน พืชที่ต้องการน้ำมากจะเติบโตได้ดีใน ในขณะที่พืชที่เจริญเติบโตได้ดีในสภาพแห้งแล้ง เช่นแคคตัส และพืชอวบน้ำต่าง ๆ จะเติบโตได้ดีในเพอร์ไลท์ หากคุณปลูกพืชที่ต้องการความชื้นมาก วัสดุปลูก จะเติบโตได้ดี

เวอร์มิคูไลท์

ในสภาวะแวดล้อม กลางแจ้งที่มักจะแห้งเร็ว

จะมีความเหมาะสมกว่า แต่สำหรับต้นไม้ในบ้าน ความชื้นที่มากเกินไปอาจทำให้เกิดปัญหาโรคราได้ ซึ่งการใช้เพอร์ไรท์จะมีความเหมาะสมกว่าในเรื่องการระบายความชื้น

อีกเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญและมักจะมองข้ามกัน ก็คือเรื่องพฤติกรรมในการดูแลต้นไม้ขอแต่ละคน เช่นความถี่ในการรดน้ำที่ไม่เท่ากัน บางคนอาจชอบดูและรดน้ำต้นไม้บ่อยๆ ซึ่งในขณะที่บางคนต้องการความสะดวกในการดูแลต้นไม้ ซึ่งนี่จึงเป็นเหตุให้ไม่มีสูตรดินที่ดีที่สุด เนื่องด้วยมันมีปัจจัยหลายอย่าง

เวอร์มิคูไลท์

เวอร์มิคูไลท์มีธาตุอาหาร

โพแทสเซียม แมกนีเซียม และแคลเซียม ที่พืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ การใช้ เป็นวัสดุปลูกจึงอาจลดความเข้มข้นของธาตุเหล่านี้ในสารละลายลง ที่ผ่านกระบวนการ exfoliation แล้วจะค่อยๆ ยุบตัวลงเมื่อใช้ปลูกพืชไปนาน ๆ ภายใน 1 ปี ปริมาตรจะลดลงเหลือประมาณ 20% ของปริมาตรเดิม และเมื่อผ่านไปประมาณ 2 ปี สมบัติในการอุ้มน้ำและถ่ายเทอากาศจะสูญเสียไปจนไม่สามารถใช้เป็นวัสดุปลูกได้อีก

โทร.   061-565-9542
Email : black_hua_juk@hotmail.com  ตลอด24ชม.7วัน
Line ID : @jfarmshop (อย่าลืมเติม @)